Компютърен Металдетектор

ZLAT2000

| Приложение | Характеристики | Технически данни | Цени |

Характеристики

      Следните основни характеристики правят ZLAT2000 един добър избор за всеки потребител:

            Дизайн и конструкция.

     ZLAT2000 има напълно електронен дизайн. При него липсват механични ключета или копчета. Дисплеят на течни кристали показва разнообразна текстова, графична и цифрова информация и прави работата с детектора лесна и удобна. Най-важните настройки са достъпни директно от бутоните на предния панел, а за по-рядко използваните настройки  са достатъчни две натискания.
    ZLAT2000 има удобна и напълно разглобяема конструкция. Дръжката е телескопична, направена от леки метални тръби и се разделя на 2 части.  Кутията и търсещата антена също се отделят. Търсещата антена е изолирана в пластмасови капаци и е защитена от влиянието на влагата. Металдетектора използва само един акумулатор. Доставя се и зарядно устройство.

        Компютърно управление.

    ZLAT2000 е с вграден съвременен високопроизводителен Микропроцесор, който се грижи за управлението на дисплея и за приемане на командите от бутоните. Освен това той върши куп "невидими", но много важни вътрешни функции като: обработка на получения от метала сигнал, мониторинг и донастройки на електрониката, следи напрежението на акумулатора и др. Наличието на микропроцесор дава възможност за вграждане на много нови възможности, принципно недостъпни за "стандартните" металдетектори.

           Цифров дискриминатор.

    Дискриминатора разпознава металните обекти. Той може да отдели железните метали от цветните (благородните) метали. Освен това той дава цифрова стойност на обекта и може да го класифицира в 7 основни групи. Дава ориентировъчни данни за дълбочината и показва сигнала получен от заровения обект.
  С дискриминатора може да се забрани откриването на железни (нежелани) обекти и да се търсят само обекти от цветен метал.

          Визуален дискриминатор.

    Визуалното представяне на получения сигнал улеснява търсенето и позволява по-точна и лесна оценка за открития обект. Заедно със звуковата дискриминация това прави търсенето много по-бързо и ефективно.
   Визуалния дискриминатор се равнява на 16 стрелкови индикатора ( всеки настроен да реагира на точно определени обекти) работещи едновременно.

          Звуков сигнал.

    Звукът е един от най-важните индикатори на всеки металотърсач. ZLAT2000 има 2 звукови режима и 2 звукови тона за слухово отделяне на железни от цветни метали. Вградения високоговорител, възможността за включване на слушалки и регулируемата сила на звука позволяват на потребителя сам да определи най-удобния за него начин на търсене.

           Земен филтър.

    ZLAT2000 има филтър с 1000 стъпки на настройката за прецизно елиминиране на влиянието от почвата.

           Режим за "точно центриране". (pinpointing)

    Това е така наречения режим "без движение" (non motion). За разлика от режимите "с движение", каквито имат всички металотърсачи, в този режим не е нужно постоянно да движите търсещата глава. Това позволява търсене при сложен терен, в дупки и тесни места. Освен това в този режим се установява точното местоположение на заровения обект и се пести ненужно копаене. При ZLAT2000 земния филтър работи и в този режим, което свежда влиянието от почвата до минимум. Този режим, в някои случаи, позволява и по-голяма дълбочина на търсене.

| На Входа | Продукти | ZF-1 | Продажби |